Σε συνεργασία με εξειδικευμένους χειρουργούς:

1. Εμφυτεύματα (photo από ασθενή ιατρείου)
2. Ανύψωση ιγμορείου
3. Χειρουργική αφαίρεση εγκλείστων και ημιεγκλείστων
4. Χειρουργική επιμήκυνση μύλης
5. Ακρορριζεκτομή